PRIMARIA COMUNEI COAS

Judetul Maramures

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» -
» Buget local 2011 - anexe
» HCL Nr. 3/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei Coas - pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Coas, jud. Maramures - pe anul 2011
» Bugetul general consolidat al unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Situatia financiara asupra evidentei bugetare anuale - la data de 31.12.2010
» Plati restante - la data de 31.12.2010
» Programul de investitii publice - pe anul 2011
» Comunicari privind bugetul unitatii administrativ-teritoriale - pe anul 2011
» Bugetul general al UAT 2010-2015 - Proiect
» Bugetul 2011 si estimari 2012-2015 - proiect
» Bugetul pe 2011 si estimari 2012-2015 continuare - proiect
» comunicare - sume defalcate 2012-2015
» Fundamentarea cheltuieli incalzire locuinte 2012 - Formular
» Fundamentarea cheltuieli protectia pers cu handicap 2012 - Formular
» Fundamentarea cheltuielilor ajutor incalzire locuinte 2012 - Ajutor incalzire locuinte 2012
» Formular 20-01 - Fundamentarea cheltuielilor persoane cu handicap 2010-2012
» Formular 11-02 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2011 si estimari pe anii 2012-2015
» Formular 11-01 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole ;i la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe anul 2011 ;i estim[ri pe anii 2012-2015
» cont executie TRM III - ANEXE
» LISTA INVESTITII - RECTIFICARE oct 2011
» RECTIFICARE oct 2011 -
» rectificare I oct 2011 - Anexe
» HCL 38 din 31.10.2011 - Aprobare cont executie trim III
» HCL 39 din 31.10.2011 - Rectificare buget local
» HCL 40 din 2011 -
» Plan anual achizitii publice 2012 -
» Hotararea CAIL nr. 2481/07.11.2012 - Hotararea Comisiei de aprobare a imprumuturilor locale
» HCL 34 din 31.08.2012 - Aprobare imprumut 650.000 lei
» Raportare MF - Raportare CAIL
» Raportare MF II - Raportare CAIL
» Raportare MF III - Raportare CAIL
» SITUATIE privind serviciul datoriei publice locale - Situatie
» Proiect buget 2013 - Proiect buget 2013 Comuna Coa;
» Buget pe anul 2016 - si estimari pentru anii 2017-2019
» Lista obiectivelor de investitii - 2016
» Buget local detaliat - pe anul 2016
» Contul de executie a bugetului local - Venituri - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Buget initial - 2017 - 131.01
» Buget local - primaria Coas
» Buget - 2018
» Venituri salariale - septembrie 2019
» Proiectul de buget local - pentru anul 2020