PRIMARIA COMUNEI COAS

Judetul Maramures

Hotararile autoritatii deliberative» HCL nr. 1/11.01.2021 privind compensarea in bani a concediului de odihna [...] -
» HCL nr. 2/11.01.2021 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice [...] -
» HCL nr. 3/11.01.2021 privind insusirea Acordului de cooperare [...] -
» HCL nr. 4/11.01.2021 privind insusirea acordului de cooperare [...] -
» HCL nr. 5/11.01.2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie [...] -
» HCL nr. 6/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 7/26.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali [...] -
» HCL nr. 8/26.02.2021 privind aprobarea variantei de ocolire a Drumului Judetean [...] -
» HCL nr. 9/26.02.2021 privind insusirea raportului de evaluare [...] -
» HCL nr. 10/26.02.2021 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local [...] -
» HCL nr. 11/26.02.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune [...] -
» HCL nr. 12/26.02.2021 privind insusirea documentatiei cadastrale [...] -
» HCL nr. 13/26.02.2021 privind reglementarea situatiei juridice [...] -
» HCL nr. 14/26.02.2021 privind reglementarea situatiei juridice [...] -
» HCL nr. 15/26.02.2021 privind reglementarea situatiei juridice [...] -
» HCL nr. 16/26.02.2021 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar [...] -
» HCL nr. 17/26.02.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public [...] -
» HCL nr. 18/26.02.2021 privind aprobarea predarii in administrarea SC VITAL SA [...] -
» HCL nr. 19/01.04.2021 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Coas pe anul 2021 [...] -
» HCL nr. 20/01.04.2021 privind suplimantarea numarului de posturi de asistenti personali [...] -
» HCL nr. 21/01.04.2021 privind aprobarea necesarului de lemn de foc [...] -
» HCL nr. 22/01.04.2021 priivnd instrumentarea dosarului tehnic [...] -
» HCL nr. 23/01.04.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public UAT [...] -
» HCL nr. 24/01.04.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public UAT [...] -
» HCL nr. 25/01.04.2021 privind participarea la "Programul privind cresterea eficientei energetice" [...] -
» HCL nr. 26/01.04.2021 privind indexarea cu rata a inflatiei a impozitelor si taxelor locale [...] -
» HCL nr. 27-39/2021 -
» HCL nr. 40-44/2021 -