PRIMARIA COMUNEI COAS

Judetul Maramures

DISPOZITII PRIMAR» Dispozitia nr. 49/20.06.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 26.06.2014
» Dispozitia nr. 50/26.06.2014 - privind desemnarea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor
» Dispozitia nr. 51/30.06.2014 - privind stabilirea alocatiei de sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 52/30.06.2014 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 53/07.07.2014 - privind constituirea Comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor la obiectivele publice si lucrarile publice realizate la nivelul Comunei Coas
» Dispozitia nr. 54/08.07.2014 - privind majorarea indemnizatiei domnului Rat Sabin-Primar al Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 55/08.07.2014 - privind stabilirea indemnizatiei domnuli Daraban Ioan - Viceprimar al Comunei Coas incepand cu data e 01.07.2014
» Dispozitia nr. 56/08.072014 - privind stabilirea salariului d-nului Radu Augustin Gheorghe, personal contractual din cadrul Primariei Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 57/08.07.2014 - privind stabilirea salariului d-nei Maxim Aurica Catita, personal contractual din cadrul Primariei Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 58/08.07.2014 - privind stabilirea salariului d-nei Danciu Liliana, personal contractual din cadrul Primariei Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 59/08.07.2014 - privind stabilirea salariului d-nei Voevod Ruzalia Sabina. personal contractual din cadrul Primariei Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 60/08.07.2014 - privind stabilirea salariului d-nei Salajan gabriela Mihaela, personal contractual din cadrul Primariei Comunei Coas incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 61/14.07.2014 - privind modificarea Bugetului local al Comunei Coas si a Listei obiectivelor de investitii prin virari de credite
» Dispozitia nr. 62/14.07.2014 - privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de ingrijire incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 63/14.07.2014 - privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de ingrijire incepand cu data de 01.07.2014
» Dispozitia nr. 64/15.07.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 23.07.2014
» Dispozitia nr. 65/22.07.2014 - privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic pentru documentele proprii, valabil cu 22.07.2014
» Dispozitia nr. 66/04.08.2014 - privind majorarea bugetului local trim. III 2014 si diminuarea corespunzatoare a trim. IV cu sume defalcate din TVA [...]
» Dispozitia nr. 67/04.08.2014 - privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila
» Dispozitia nr. 68/11.08.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 12.08.2014
» Dispozitia nr. 69/19.08.2014 - privind desemnarea persoanei pentru inregistrarea si actualizarea datelor in Registrul Electoral la nivelul Comunei Coas
» Dispozitia nr. 70/27.08.2014 - privind instituirea curatelei pentru minorii Kovacs Mario si Kovacs Raul cu domiciliul in com. Coas nr. 274 jud. Maramures
» Dispozitia nr. 71/29.08.2014 - privind incetarea ajutorului social, persoanei singure a carui titular este Moldivan Arghil domiciliat in comuna Coas, satul Coas nr, 165, jud Maramures
» Dispozitia nr. 72/29.08.2014 - privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 73/29.08.2014 - privind incetarea ajutorului social, familiei a carui titular este Berintan Valentina-Rodica domiciliat in comuna Coas, satul Coas nr. 337/A, jud Maramures
» Dispozitia nr. 74/01.09.2014 - privind instituirea curatelei minorului Ivan Vasile-Ionut cu domiciliul in com. Coas nr. 144 jud. Maramures
» Dispozitia nr. 75/03.09.2014 - privind majorarea bugetului local trim. III si IV 2014 concomitent cu diminuarea corespunzatoare a trim. IV cu sume defalcate din TVA [...]
» Dispozitia nr. 76/17.09.2014 - privind majorarea bugetului local trim III 2014 cu sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
» Dispozitia nr. 77/17.09.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 24.09.2014
» Dispozitia nr. 78/21.09.2014 - privind numirea comisiei de inventarieire si evaluare a paguelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase
» Dispozitia nr. 79/22.09.2014 - privind desemnarea unei persoane ca reprezentant al Primarului Comunei Coas in Consiliul de Administratiei al Scolii Gimnaziale "Ion Popescu de Coas"
» Dispozitia nr. 80/25.09.2014 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pe teritoriul Comunei Coas, jud. Maramures
» Dispozitia nr. 81/29.09.2014 - privind deimitarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare din cadrul comunei Coas jud. Maramures in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014
» Dispozitia nr. 82/29.09.2014 - privind acordarea unui ajuor de inmormantare pentru Moldovan Arghil, cu domiciliul in satul Coas nr. 165
» Dispozitia nr. 84/23.10.2014 - privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Coas in data de 24.10.2014
» Dispozitia nr. 85/28.10.2014 - privind majorarea bugetului local trim IV 2014 cu sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
» Dispozitia nr. 86/28.10.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 31.20.2014
» Dispozitia nr. 87/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lcouintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 88/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 89/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 90/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 91/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 92/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr.93/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 94/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 95/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lcouintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 96/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lcouintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 97/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lcouintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 98/29.10.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea lcouintei in perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015
» Dispozitia nr. 99/25.11.2014 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili pretrolieri, aferent perioadei sezonului rece 01.11.2014 - 31.03.2015
» Dispozitia nr. 100/26.11.2014 - privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 28.11.2014
» Dispozitia nr. 101/26.11.2014 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, beneficiarior din Comuna Coas, jud. Maramures
» Dispozitia nr. 102/26.11.2014 - privind acordarea alocatiei de sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 102/04.12.2014 - privind majorarea bugetului local trim. IV 2014 cu sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate [...]
» Dispozitia nr. 1/13.01.2015 - privind convocatorul sedintei ordinare al consiliul local al comunei Coas din data de 15.01.2015
» Dispozitia nr.2/14.01.2015 - privind constituirea comisiei de licitatie din cadrul Primariei in vederea ridicarii in SEAP [...]
» Dispozitia nr.3/20.01.2015 - privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni si combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece 01 Ianuarie 2015 - 31 Martie 2015
» Dispozitia nr.4/22.01.2015 - privind convocatorul sedintei extraordinare al Consiliului local al comunei Coas din data de 28.01.2015
» Dispozitia nr.5/29.01.2015 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.6/29.04.2015 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.7/29.01.2015 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sutinerea familiei
» Dispozitia nr.8/29.01.2015 - privind acordarea dreptului de ajutor social
» Dispozitia nr.9/29.01.2015 - privind incetarea dreptului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.10/29.01.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintelor cu lmne, carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.11/29.01.2015 - privind promovarea in grad profesional superior si stabilirea drepturilor salariale
» Dispozitia nr.12/05.02.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.13/05.02.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.14/13.02.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.15/16.02.2015 - privind numirea comisiei de receptie finala privind lucrarea "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Coas, judetul Maramures" [...]
» Dispozitia nr.16/12.03.2015 - privind majorarea Bugetului local al comunei Coas 2015 Trim I concomitent cu diminuarea Trim III si Trim IV, cu sume defalcate din TVA[...]
» Dispozitia nr.17/13.03.2015 - privind convocatorul sedintei ordinare al Consiliului local Coas din data de 19.03.2015
» Dispozitia nr.18/08.04.2015 - privind instituirea curatelei pentru numita Ungur Maria persoana cu deficienta functionala accentuata
» Dispozitia nr.19/15.04.2015 - privind constituirea comisiei de concurs respectiv comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I , grad profesional debutant[...]
» Dispozitia nr.20/15.04.2015 - privind constituirea comisiei de concurs respectiv comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I , grad profesional debutant[...]
» Dispozitia nr.21/20.04.2015 - privind convocatorul sedintei ordinare a consiliului local Coas, din data de 27.04.2015
» Dispozitia nr.22/24.04.2015 - privind stabilirea si acordarea indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.05.2015 domnului Carmazan Ioan, persoana cu handicap grav
» Dispozitia nr.23/27.04.2015 - privind constituirea comisiei de evaluarea pentru atribuirea contractului de achizitie publica al contractului de executie lucrari aferent proiectului "Retea de canalizare si statie de epurare ape uzate menajere in comuna Coas, judetul Maramures"
» Dispozitia nr.24/19.05.2015 - privind numirea in functie publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul compartimentului Asistenta Sociala [...]
» Dispozitia nr.25/19.05.2015 - privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a doamnei Luncanu Mihaela Adela
» Dispozitia nr.26/26.05.2015 - privind convocatorul sedintei ordinare a Consiliului local Coas din data de 29.05.2015
» Dispozitia nr.27/28.05.2015 - privind numirea in functie publica de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant[...]
» Dispozitia nr.28/28.05.2015 - privind numirea indrumatorului de stagiu si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a doamnei Soponar Elena Mihaela
» Dispozitia nr.29/29.05.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite necuvenit din alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.30/29.05.2015 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.31/02.06.2015 - privind modificarea cuantumului si recuperarea sumelor platite cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr.32/03.06.2015 - privind numirea unui curator special pentru minora Molovan Denisa Cipriana
» Dispozitia nr.33/02.06.2015 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sutinerea familiei
» Dispozitia nr.34/04.06.2015 - privind modificarea Bugetului local al comunei Coas prin virarile de credite in cadrul capitolelor bugetare
» Dispozitia nr.35/22.06.2015 - privind convocatorul sedintei ordinare a consiliului Coas din data de 26.06.2015
» Dispozitia nr.36/22.06.2015 - privind modificarea cuantumului ajutorului social
» Dipozitia nr.37/22.06.2015 - privind modificarea numarului de membrii in familia titularei de ASF Zetea Ramona Domnica
» Dispozitia nr.38/26.06.2015 - privind stabilirea salariului doamnei Oros Ileana, personal contractual din cadrul Primariei comunei Coas, incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.39/26.06.2015 - privind stabilirea salariului domnului Radu Augustin Gheorghe, personal contractual din cadrul Primariei comunei Coas, incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.40/26.06.2015 - privind stabilirea salariului doamnei Maxim Aurica Catita personal contractual in cadrul Primariei comunei Coas, incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.41/26.06.2015 - privind stabilirea salariului doamnei Danciu Liliana, personal contractual in cadrul Primariei comunei Coas, incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.42/26.06.2015 - privind stabilirea salariului doamnei Voevod Ruzalia Sabina, personal contractual in cadrul Primariei comunei Coas, incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.43/26.06.2015 - privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia mr.44/26.06.2015 - privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare incapand cu data de 01.07.2015
» Dispozitia nr.65/26.08.2015 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr.66/27.08.2015 - privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila
» Dispozitia nr.67/28.08.2015 - privind delegarea atributiilor ce vor fi exercitate de catre viceprimarul comunei Coas, judetul Maramures pentru perioada 30.08.2015 - 14.09.2015
» Dispozitia nr.68/01.09.2015 - privind majorarea bugetului local Trim III 2015 si diminuarea corespunzatoare a Trim IV 2015 cu sume defalcate din TVA [...]
» Dispozitia nr.69/01.09.2015 - privind incetarea dreptului de ajutor social
» Dispozitia nr. 1/06.01.2016 - privind convocatorul sedintei de indata a Consiliului local Coas, din data de 07.01.2016
» Dispozitia nr. 2/11.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social
» Dispozitia nr. 3/11.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social
» Dispozitia nr. 4/11.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social
» Dispozitia nr. 5/11.01.2016 - privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru incalzirea cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri [...]
» Dispozitia nr. 6/13.01.2016 - privind constituirea Comisiei de receptie la finalizarea lucrarilor executate la obiectivul "Modernizare drum comunal [...] "
» Dispozitia nr. 7/22.01.2016 privind convocatorul sedintei ordinare a Consiliului local Coas in data de 28.01.2016 -
» Dispozitia nr. 8/27.01.2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 9/05.02.2016 privind convocatorul sedintei de indata a Consiliului local Coas in data de 08.02.2016 -
» Dispozitia nr. 10/05.02.2016 privind numirea dirigintelui de santier pentru executia lucrarilor aferente [...] -
» Dispozitia nr. 11/18.02.2016 privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create [...] -
» Dispozitia nr. 12/18.02.2016 privind convocatorul sedintei extraordinare a Consiliului local Coas in data de 19.02.2016 -
» Dispozitia nr. 13/13.02.2016 privind convocatorul sedintei de indata a Consiliului local Coas in data de 29.02.2016 -
» Dispozitia nr. 14/23.02.2016 privind acordarea dreptului de ajutor social -
» Dispozitia nr. 15/25.02.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 16/01.03.2016 privind majorarea bugetului local trimestrul I 2016 si diminuarea corespunzatoare a trimestrului IV 2016 [...] -
» Dispozitia nr. 17/01.03.2016 privind suspendarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 18/01.03.2016 privind suspendarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 19/16.03.2016 convocatorul sedintei ordinare a consiliului local coas in data de 23.02.2016 -
» Dispozitia nr. 20/25.03.2016 privind incetarea raportului de serviciu d-nei Soponar Elena Mihaela [...] -
» Dispozitia nr. 21/30.03.2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 22/12.04.2016 privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar [...] -
» Dispozitia nr. 24/20.04.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 25/20.04.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma de tichete sociale -
» Dispozitia nr. 26/20.04.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nei Danciu Liliana [...] -
» Dispozitia nr. 27/20.04.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nei Voevod Ruzalia Sabina [...] -
» Dispozitia nr. 28/20.04.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nului Daraban Olimpiu Dima [...] -
» Dispozitia nr. 29/21.04.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-na Ungur Maria [...] -
» Dispozitia nr. 30/21.04.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-na Buzdugan Iuliana [...] -
» Dispozitia nr. 31/21.04.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-nul Carmazan Ioan [...] -
» Dispozitia nr. 32/21.04.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru minorul Firizan Alin Mihai [...] -
» Dispozitia nr. 33/28.04.2016 privind incetarea dreptului si recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 34/28.04.2016 privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolieri, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 35/28.04.2016 privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sediului sectiilor de votare in Comuna Coas, Judetul Maramures [...] -
» Dispozitia nr. 36/28.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe teritoriul UAT Comuna COAS jud. Maramures -
» Dispozitia nr. 37/28.04.2016 privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 38/28.04.2016 privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 39/28.04.2016 privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 40/28.04.2016 privind recuperarea sumelor platite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, aferent perioadei sezonului rece [...] -
» Dispozitia nr. 41/04.05.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru d-nul Ungur Ioan, persoana cu deficienta functionala grava -
» Dispozitia nr. 42/04.05.2016 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 43/20.05.2016 convocatorul sedintei ordinare a consiliului local Coas in data de 25.05.2016 -
» Dispozitia nr. 44/31.05.2016 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 45/31.05.2016 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 46/30.05.2016 privin numirea d-nei Bran Mihaela Adela functionar public definitiv [...] -
» Dispozitia nr. 47/01.06.2016 convocatorul sedintei de indata a consiliului local Coas in data de 02.06.2016 -
» Dispozitia nr. 48/07.06.2016 pentru rectificare act de casatorie privind pe Mois Dumitru si Mare Reghina -
» Dispozitia nr. 49/09.06.2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 50/13.06.2016 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 51/22.06.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 52/22.06.2016 privind incetarea dreptului de ajutor social -
» Dispozitia nr. 53/28.06.2016 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 54/30.06.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nei Danciu Liliana [...] -
» Dispozitia nr. 55/30.06.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nei Voevod Ruzalia Sabina [...] -
» Dispozitia nr. 56/30.06.2016 privind stabilirea salariului de baza d-nului Daraban Olimpiu Dima [...] -
» Dispozitia nr. 57/30.06.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-na Buzdugan Iuliana [...] -
» Dispozitia nr. 58/30.06.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-nul Carmazan Ioan [...] -
» Dispozitia nr. 59/30.06.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru minorul Firizan Alin Mihai [...] -
» Dispozitia nr. 60/30.06.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-nul Ungur Ioan [...] -
» Dispozitia nr. 61/30.06.2016 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru d-na Ungur Maria [...] -
» Dispozitia nr. 62/30.06.2016 privind incetarea dreptului de ajutor social -
» Dispozitia nr. 63/30.06.2016 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 64/13.07.2016 convocatorul sedintei ordinare a consiliului local Coas in data de 25.05.2016 -
» Dispozitia nr. 65/18.07.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare pentru d-na Buzdugan Terezia [...] -
» Dispozitia nr. 66/19.07.2016 privind convocarea adunarii satesti pentru desemnarea delegatului satesc din satul Intrerauri in consiliul local al comunei Coas -
» Dispozitia nr. 67/01.07.2016 privind numirea comisiei de inventariere si evaluare -
» Dispozitia nr. 68/17.08.2016 privind numirea d-nului Marchis Marian-Ioan curator special, care va reprezenta/asista [...] -
» Dispozitia nr. 69/22.08.2016 privind Convocatorul Sedintei Ordinare a Consiliului Local Coas in data de 26.08.2016 -
» Dispozitia nr. 70/02.09.2016 privind modificarea Bugetului local al comunei Coas prin majorarea trimestrul III 2016 si diminuarea corespunzatoare a trimesturului IV 2016 [...] -
» Dispozitia nr. 91/09.11.2016 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pe teritoriul UAT Comuna COAS jud, Maramures in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11.12.2016 -
» Dispozitia nr. 1/03.01.2018 convocatorul sedintei de indata a Consiliului Local Coas, in data de 03.01.2018 -
» Dispozitia nr. 2/17.01.2018 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru situatii de urgenta [...] -
» Dispozitia nr. 3/17.01.2018 privind numirea d-nului Trif Cosan Traian ca agent de inundatii -
» Dispozitia nr. 5/23.01.2018 -
» Dispozitia nr. 6/25.01.2018 privind desemnarea administratorului [...] -
» Dispozitia nr. 7/25.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.01.2018 [...] -
» Dispozitia nr. 8/25.01.2018 privind stabilirea indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 9/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 10/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 11/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 12/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 13/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 14/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 15/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 16/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 17/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 18/25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2018 -
» Dispozitia nr. 19/30.01.2018 privind incetarea dreptului de ajutor social -
» Dispozitia nr. 20/31.01.2018 privind incetarea dreptului si recuperarea sumelor platite [...] -
» Dispozitia nr. 21/12.02.2018 convocatorul sedintei ordinare a Consiliului Local Coas in data de 16.02.2018 -
» Dispozitia nr. 22/13.02.2018 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 23/21.02.2018 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 24/23.02.2018 privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita d-nei Mosut Maria, persoana cu deficienta functionala grava -
» Dispozita nr. 25/27.02.2018 privind desemnarea din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coas [...] -
» Dispozitia nr. 1/04.01.2019 - privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent [...] -
» Dispozitia nr. 5/22.01.2019 privind acordarea indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 6/22.01.2019 privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Coas pentru data de 29.01.2019 [...] -
» Dispozitia nr. 7/28.01.2019 privind incetarea platii indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 8/30.01.2019 privind acordarea indemnizatiei de hrana [...] -
» Dispozitia nr. 9/30.01.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.01.2019 [...] -
» Dispozitia nr. 10/30.01.2019 privind stabilirea indemnizatiei lunare incepand cu data de 01.01.2019 [...] -
» Dispozitia nr. 11/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 12/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 13/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 14/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 15/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 16/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 17/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 18/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 19/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 20/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 21/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 22/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 23/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 24/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 25/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 26/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 27/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 28/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 30/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza incepand cu data de 01.01.2019 -
» Dispozitia nr. 31/31.01.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 32/31.01.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 33/31.01.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 34/31.01.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 35/31.01.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...] -
» Dispozitia nr. 36/14.02.2019 privind constituirea echipei mobile de interventie [...] -
» Dispozitia nr. 37/14.02.2019 privind aprobarea planului anual de inspectie fiscala [...] -
» Dispozitia nr. 39/18.02.2019 privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local [...] -
» Dispozitia nr. 48/23.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral [...] -
» Dispozitia nr. 49/23.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral [...] -
» Dispozita nr. 72/24.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral [...] -